Anavarza * Adana

Anadolu'nun en büyük entik kentlerinden biriydi. Şimdi Avşar Türklerinin yaşadığı bölge,eskiçağda Adana – Çukurova'ya başkentlik yapıyordu.

Türk Tiyatro Tarihi

Türk halkı Batı modelinde tiyatroyla azınlıkların sunduğu tiyatro gösterileri yoluyla bir ölçüde tanışıyordu. Osmanlı sarayı ise yabancı toplulukların gösterilerine büyük önem vermiştir, Batı tiyatrosunu Türk halkından daha önce benimsemiştir. Batı tiyatrosunun Türk kültürüne tam anlamıyla aktarılması Tanzimat'ta oluşmuştur. Batı tiyatrosunun, 1839 Tanzimat Fermanı'nın öngördüğü ilkeler…

Baas Hareketi

Temelde Arap ulusçuluğuna dayanan bir radikal akım. İlk olarak Arap milliyetçisi Sati Hursi ile adını duyurdu. Daha sonra, 1943?te Suriye?nin Şam kentinde Mişel Eflak ve Salah Bitar adlı iki öğretmen tarafından kurulan Baas Partisi kısa sürede gelişerek Irak, Ürdün ve Lübnan?da da benzer hareketlerin ortaya…

Avrupa Topluluğu

Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliğinin eski adı. Belirli Avrupa ülkeleri arasında, mal, hizmet ve üretim faktörlerinin (emek ve sermaye) serbestçe dolaşımını sağlamak gayesiyle kurulmuş iktisadi birlik.1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu teşkil eden altı Avrupa ülkesi (Federal Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) 25.3.1957?de aralarında…

Avrupa Konseyi

Merkezi Strasbourg?da (Fransa) bulunan Avrupa Konseyi?ne 47 devlet üyedir. Türkiye?nin ilk üyelerinden biri olduğu (09.08.1949) Avrupa Konseyi, insan hakları alanında en önemli Avrupa sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini de bünyesinde barındırır. Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan diğer önemli belgeler…

Avrupa Komünizmi

Avrupa komünizmi, 1970'li yıllarda kimi batı Avrupa ülkelerindeki komünist partilerin izledikleri, stratejik ve kuramsal yenilenme hareketi. Hareketin arka planını Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin (SBKP) 1956 yılında yaptığı 20. Kongre ve sonrasında gündeme gelen Destalinizasyon süreci ile doğu Avrupa'daki ayaklanmalar, Çin- Sovyet ayrılığı gibi uluslararası komünist…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa Konseyi, insan haklarının tüm demokratik toplum-lar için evrensel, bölünmez ve esas olduğuna inanır. Konsey, İnsan Haklarını: Etkili denetim ve koruma mekanizmaları ile bireylerin sivil ve siyasal özgürlükleri, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarına saygıyı güvence altına alarak Avrupa Birliği'ni güçlendirmek; ?İnsan haklarına yönelik yeni tehditleri…

Asimilasyon

Sosyolojide ise ilk önceleri “karşılaştırmak””benzer yapmak” anlamlarında kullanılırken daha sonraları”içine almak””bütünleştirmek ” eylemlerini tanımlar oldu.Asimimlasyom kavramı ilk önceleri Park ve Burgess'in “Sosyoloji Bilimine Giriş” isimli kitaplarında netleştirilmeye,bilimsel olarak tanımlanmaya çalışıldı. ve genel bir sosyoloji teorisi bağlamında sistematik olarak ele alındı. ……Park ve Burgess'e göre dört…

Arap Birliği

Üye ülkeler arasında İlişkileri güçlendirmek, her alanda işbirliğini tesis etmek ve politika­lar arasında koordinasyonu sağlamak amacıy­la Mısır, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Suri­ye, Lübnan ve Yemen tarafından 22 Mart 1945 tarihinde kurulan bölgesel bir u luslarara-sı örgüttür. Birliğin amacı, 25 Eylül 1944'te İm­zalanan İskenderiye Protokolü'nde ortaya…

Aristokrasi

Antik Yunan terimi olarak aristokrasi “en iyinin (veya iyilerin) yönetimde” olduğu hükümet şeklidir. Bu sebeple birçok sözlükte ilk verilen tanım budur.Terim Türkçe'ye Fransızca aristocratie sözcüğünden geçmiştir. Kökeni ise, belirtildiği gibi, Yunanca'dır; aristokratia – aristos yani “en iyi” ve -kratia yani “güç”.[1]Bununla birlikte tarihte aristokrasiler genelde…

Arabuluculuk

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk tarafların kendi çözümlerine bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk…

Antisemitizm

Antisemitizm terimi Yahudilere karşı önyargılı olma, onlara karşı düşmanlık besleme anlamına gelir. Nazi Almanya?sı ve 1933?1945 yıllarındaki işbirlikçileri tarafından, Avrupalı Yahudilerin devlet eliyle kaynak sağlanarak zulme tabi tutulması ve katliamı yani Holokost, tarihte antisemitizme verilecek en uç örnektir. 1879?da, Alman gazeteci Wilhelm Marr Yahudilere karşı…

Badem Ezmesi

yarim kilo tatli badem yarim kilo pudra sekeri yapilisi: yarim kilo bademleri iyicene yikiyalim kaynar sicak suda bekletelim [kabuklari soyulsun diye] kabuklarini soyduktan sonra bir tepsiye serip kurutmaya birakalim bademler iyicene kuruduktan sonra robottan veya rondodan gecirelim iyicene bademleri kiyalim bademleri ince ince kiydiktan sonra…

Bağlama

Ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli bir Türk Halk Çalgısıdır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, Bağlama, Divan sazı, Bozuk, Çöğür, Kopuz Irızva, Cura, Tambura vb. adlar verilmektedir. Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı Curadır. Curadan biraz daha büyük ve curaya…

Aşık Veysel

Veysel Şatıroğlu, 1894?te Sivas?ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Babası ?Karaca? lakaplı, Ahmet adında bir çiftçidir. Veysel?in doğduğu sıralar, çiçek hastalığı Sivas yöresinde etkisini çok şiddetli gösteriyordu. Çiçek yüzünden Veysel?den önce, iki kız kardeşi yaşamlarını yitirmişti. 1901?de yedi yaşına girdiği sıralarda Sivas?ta çiçek…

Dupnisa Mağaraları – Kırklareli

Dupnisa mağara sistemi, Istranca Dağları'nın derin vadilerle yarıldığı Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyü yakınlarında bulunuyor. İkinci Jeolojik Zaman'a ait, yaklaşık 180 milyon yıl önce oluşmuş mermerler içerisinde gelişen mağaralar, birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşuyor.Toplam uzunluğu 2720 metre olan sistemin üst katını Kuru…

Bebeğin Meleği

Bir zamanlar,bir bebek annesinin karnında dünyaya gelmeyi bekliyordu.Son aylar ve günler de geçti.Bebek,doğmasına bir gün kala Yaratıcısına merakla seslendi:Allahım,yarın beni yeryüzüne göndereceğini söylüyorlar.Peki ama ben böyle küçücük ve güçsüzken orada nasıl yapacağım.Yaratıcısı hikmet diliyle ona şöyle cevap verdi:Sayısız meleklerimin içinden birisini senin için seçtim.Şimdi orada…

Çocuk ve Şiddet

Yapılan araştırmalara göre; şiddet, hemen herkes tarafından olumsuz bir davranış şekli olarak görülse de, şiddete maruz kalan bireyin kişiliğinde ve duygusal yapısında önemli psikolojik çöküntüler oluşturduğunun bilinmesine rağmen toplumumuzda yaygın olarak kullanıldığı da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.Özellikle şiddete en çok maruz kalan kesim çocuklardan…

NLP * Çiğdem Sumar

Son yıllarda psikolojide moda olan birçok teknik konuşulur oldu. Reiki, taiçi, nlp, eft, refleksoloji. Bu tekniklerin hepsi özünde tek bir şeyi anlatmaktadır. Bu bedeni nasıl ayakta tutabiliriz, yıkılmadan, depresyona girmeden nasıl ruh sağlığımızı dolaylı olarak ta sağlığımızı nasıl koruyabiliriz. Çevremizi nasıl algılayabiliriz, anlayabiliriz ve yönetebiliriz….

Ben Korkuyorum * Çiğdem Sumar

Biz kendi çocukluk korkularımızı unutalı uzun yıllar oldu. Şimdi çocuklarımızın korkularını gördüğümüzde panik olup, korkuyoruz. Neden korkuyor? Normal mi? Yanlış bir şey mi yaptım? Saçma şeylerden korkuyor. Defalarca anlattım. Korkulacak bir şey yok diye. Diğer çocuklarda korkuyor mu? Gibi bir sürü soru ve çaresizlikle boğuşuyorsunuz….

1 2 3 12