BALKAN'DA ZAMAN * Fahrettin Koyuncu

Mustafa'nın yüreği çarpıyor Manastır'daEleni mektup yazmış yine, döktürmüşZübeyde Selanik'te yapayalnız, MustafasızŞimdi ne havuzlar var Manastır içre Resne'de Niyazi'nin gülüşü yankılanır hâlâElmalar kızarır, elmalar çürür durmadanYürür Resneli kızlar Ohri'ye doğru Ohri Kalesi'nden bir kartal bakar karşıyaKanat vurur kartal Tiran'dan yanaYüreğim telaşlanır birden, hızlanır adımlarımAdını anarım Struga…

Kızlar Okutulmalıdır! * Osman Gazi Oktay

Her madde kendi özünde zıttını barındırır. Alınan her kararın olumlu yönleri olduğu gibi olumsuzlukları da olacaktır. Önemli olan hangisinin yüzdesinin ağırlıkta olduğudur. Olumlu yönler ağırlıktaysa alınan karar için olumlu, olumsuzlukları ağılıktaysa olumsuz olarak değerlendiririz. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda okuduğu eğitim için ayrık, bir…

Eğitim Öğretim Hakkı Engellenemez! * Osman Gazi Oktay

Daha önceki yıllarda, fen ve Anadolu liselerinde okumak isteyen öğrenciler, bu okullar için yapılan sınavlara girer, başarılı olurlarsa okurlardı. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı'nda, tüm okullara SBS ile öğrenci alındı. Yeterli derslik olmaması nedeniyle; pek çok öğrenci örgün eğitim dışına çıkarılarak, açık liselere kaydedildi. Yine pek…

Baki Ayhan T * Bir Aşkın Başlaması

bir aşkın başlaması:ruhla yontulması sert bir ağacın bir anahtar sessizce açar doğayıbir la sesi başlatır fırtınayıçeker bıçağını hırçın rüzgârhızla çevirir yıpranmış sayfayı:bir aşkın başlaması ne süzülürse içine ince bir dalınserinlikler onu gezdirir yüreğindeson ışığın peşinde olan yolcularyaşamı asarlar günün ucunakısık bir sesle başladıkları şarkı:bir aşkın…

Deniz Durukan * Kız Kurusu

hayatıma giren bütün harun'ları saydımkırmızı suratlı, hafif kambur, hatta babadan aksakbir tek harun çıkmadı isterdim elbet, yakası açıkvişne çürüğü yalanları olan izdivaçkuyruğu çok uzun gelinlik… akşam saat beşi gösterince, sıcak çorba yanındafazla sirkeden kabarmış puf börekleri, nur topu bebekler… tamda şurada, kurt sineklerini izleyerek geçirdim…

Deniz Durukan * Önce Göz Ölür

severken seni sürükleniyor hayatsızıyor çatlak bir duvardan, gizleniyorkemikleşmiş bir soğukkırma yakalıbüyük adamlarla kuş kovalayanoğlanlar arasında ölmüş bir kralın cinayetleriniunutacak kadar bağlıyım sana, ipek kordonlaarap bir uşağın önündehint topu kadar sert, hint topu kadarsuratsız ihtiyarların sesi değmiyor ağaçlara düşmüyor hiçbir dağa, ovayaaltı metrelik çukurlar kazıyorumtoprak ve…

Seyyit Nezir * Şandır Verilen Söz

Verilen söz menzilde!Dar günlerin ıssız koyaklarıAlanların panzer kayalıkları geçildiBir bir biçerek toprağında ayrıklarıAttığı her tohum yürüdü karanfileVurdu ayak izlerini verilen söz menzile Verilen sözTek bir harfi düşmedenIşıdı gitti kavganın keskin yüzündeBir an bile şavkını sektirmedenUmudun ana renginiMühürlendi verilen söz menzile. Verilen söz menzilde!Tek ses var…

Maktül * Safa Fersal

ne güzel ölüyorum… yani alenen işliyorum bu suçu“mermerin göğüslerini” emiyorumserkeş kelimeler damlıyor hayalimeama rüzgâra bırakıyorum”an”ıallahça bir gülümsemeşeytani hınzırlıkel de var (peçesi yırtılmış ışığın)hüzün derâm…harcı dökülüyor sezgilerintoynak tripler atıyor lûgatıma ateşin taylarıoysa ölüyorum, sadece bir”an”ım varyetiniyor bu tutkuyla benden habersiz otlarnüveritüel“an” renksiz duygularıdır gözyaşlarının

Söz * Ayhan Çıkın

Benim vahşi çocukluğumuDağların vahşi kayalıkları törpülediKekliklerin yazdığı aşk türküleriniÇalıkuşları söyledi koyaklardaGeçse de sevdanın vakti zamanıDaha söyleyecek sözlerim var dostluk üstüneYaşarken kendimi yalnızlığın en tenha yerindeNe varsa dünden bugüne hesabıma yazılanYetmezse güzelliklere malım mülkümCan pazarında ödünç bulduğumBir kalp var, satar da giderim.

Sularda * Hakkı Avan

ırmağın sesine iniyoray ışığıbir akasya açmıştır yüreğinio mahşeri gölgelereunut gitsin dünüay ışığından bir demet sunsevgilinindudağına değsin dudağıntutuşsun serin sularda gece.

Tasavvuf Edebiyatı

Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet'in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet'in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi…