Yabancı Dil Öğretimine Okuma Öğretimi

Okuma Öğretimi Yabancı dilde okuma becerisi yakın zamana kadar kazanılması gereken, fakat 'edilgen' (yani, bireyin kendi kendine kazanabileceği) bir beceri olarak düşünülmüştür. Bu yüzden geleneksel okuma, öğretmen-odaklı etkinliklerle yürütülmektedir. Örneğin, öğretmenin metni yüksek sesle okuması, öğrencilerine aynı şekilde okutturması, anlama sorularını hep öğretmenin sorması, öğrencilerin…

Yabancı Dil Öğrenme

Yabancı dil öğrenme kısaca, bir dili kullanmak için gerekli becerileri kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Dil öğreniminde kazanılması ya da edinilmesi gereken temel beceriler dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerileridir. Yabancı dil öğrenimini anadil öğrenimiyle karşılaştırırsak; anadilini öğrenen kişinin bu becerileri doğal olarak edindiğini, yabancı dil…

Öğretmenleri Strese Sokan Sorunlar Ne?

ANKARA(ANKA)-AB ülkelerinde öğretmenleri strese sokan konulardan birinin, ailelerin, öğretmenlerden çocuklarının “kürtaj, boşanma, intihar, yeme bozuklukları” gibi konularda da danışmanlık ve yardım beklemeleri olduğu belirtildi. Eğitimcilerin dünya çapındaki örgütü Education International tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle yapılan araştırmada, çağdaş dünyada öğretmenlerde stresin 1990'lı yıllardan itibaren…

Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete Işık Veren Eğitimcilerimiz * Doç Dr. Kemal Turan

Doç.Dr.Kemal TURANMarmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Öğretim Üyesi, İstanbul Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda, çoğu cephelerde zaferler kazandığı hâlde, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesine göre yenik sayılmış ve sonuçta ülke toprakları İtilâf Devletlerince (İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, ABD) yer yer işgal edilmiştir. Tarihte hür…

Değişen Dünyada Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Toplumsal ve Yaratıcılık Rolleri

20 ve 21. yüzyılda yeryüzünde politik, çevresel, ekonomik gibi alanlarda oldukça değişiklikler yaşanmaktadır. Toplumdaki değişim ve gelişimin öncüleri olan öğretmenler, bilgi çağına ayak uydurabilmesi beklenen yeni kuşakların yönlendiricisi ve eğiticisi olarak da bilgi teknolojisindeki gelişmelerden haberdar, bilgisayarı sınıf içinde etkin olarak kullanabilen kişiler olmak durumundadırlar….

Bilgi Toplumunda Öğretmen Yetiştirme * Prof.dr. Mustafa Ergün

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretmen yetiştirmede tecrübelerimiz Türkiye’nin öğretmen yetiştirme alanında oldukça zengin bir tecrübesi vardır. Çünkü Türkiye, örgün eğitim tarihi boyunca kendi eğitim kurumlarını kuran ve bunlara kendisi öğretmen yetiştiren bir ülkedir. Sıbyan mektepleri ve çeşitli seviyedeki medreseler için yüksek seviyeli medrese…

Beynin Görsün Yeter

Beynin izleyerek öğrenme süreci incelendi: Beyin bir kez öğrendiğinde harekete ihtiyaç duymadan basit bir gözlemle aynı şeyi tekrarlayabilir Yetenek, beynin işleyişini de değiştiriyormuş. Britanyalı bilim adamları, beynin 'izleyerek öğrenme sürecini' inceledi. İnsan bildiği şeyi izlerken beyni bilmediği şeyi izlerken verdiğinden farklı tepki veriyor. University College…

Beyne Dayalı Öğrenme

Bu yazı çok daha geniş olarak 9 ve 23 Kasım 2003 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik Dergilerinde iki kısım halinde yayımlanmış; ayrıca II. Ulusal Kognitif Nöroloji Kongresinde (Mayıs, 2005) sunulmuştur. Son yıllarda yapılan beyin araştırmalarının bulguları gelişim ve öğrenme psikologlarının 1900’lardan beri söyleyegeldikleri görüşleri ispatlar niteliktedir….

Beyinle İlgili Yanıt Bekleyen 10 Soru

Son yıllarda beyin araştırmalarında çok büyük mesafeler kat edilmiş olmasına karşın, beyin ve beynin faaliyetleri konusunda daha bilmediğimiz çok şey var. Beyin evrendeki nesnelerin en karmaşık olanıdır. Öyle ki beynimizdeki nöron sayısı ile Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sayısı eşittir. Son yıllarda beyin araştırmalarında çok büyük mesafeler…

Beyin ve Zeka

Bilim adamlarınca yapılan araştırmalarda, her beynin ortalama 10 milyar nöron, yani beyin hücresi içerdiği ve bu hücrelerin her birsinin, çok sayıdaki kollarının üzerinde çok sayıda bağlantı noktaları olan küçük ahtapotlara benzediği ortaya çıktı. “Normal bir beynin yapabileceği bağlantı ve yolların sayısı hesaplarıma göre 10 milyon…

Etkin Öğrenme ( Düşünen Tartışan Çözüm Üreten Toplum için )

Birçok ülke var olan eğitim sistemlerini sorguluyor. Bu sorgulamanın hareket noktası ise kalıplanmış zihinler üreten eğitim sistemlerinin yararlarının pek fazla olmaması ve toplumların düşünen, yaratan, sorun çözen insanlara daha çok gereksinim duyması. Bu düşüncelerden hareketle toplumlar öğrenciyi eğitim sistemi içinde daha etkin bir konuma getirmeye…

Aktif Öğrenmede Öğretmen, Öğrenci,

İsmail Karakullukçu-SAKARYARemzi Yeşilyurt-URFAZülfü Alımterin-URFAG. Doğan Öztürk-SAKARYAMurat YAPAR-VANSaim ÇELİK-DİYARBAKIR Bu çalışma 14 – 18.11.2005 tarihli Aktif Öğrenme Yöntemleri Formatörlük Kursu’nda bir grup araştırma etkinliği olarak hazırlanmıştır. Aktif Öğrenmede Öğretmenin Rolü: “Aktif sınıflarda etkili öğretmen iyi konuşan, iyi anlatan değil öğrencilerin iyi konuşan iyi anlatan olmasına yardım…

Öğrenmede Bilişsel Yaklaşım

Bilişsel yaklaşımı anlatmak için biliş kelimesinin tanımı üzerinde durulmalıdır. Biliş ,insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür. Bilişselciliğe göre öğrenme ;öğrencinin ne bildiği ve ona nasıl ulaşabildiğidir. Burada temel ilgi davranışçılıkta ki gibi dışsal etmenlere değil ,öğrencinin içsel olarak kullandığı bilişsel…

Atatürk Öğretmeni Nasl Görevden Aldı

Atatürk, öğretmenini nasıl görevden aldı?Öğretmenler Gününün anısına Atatürk'ün sofrasında yaşanan tarihi bir sahneyi hatırlatmak istedim. Gazi'ye "Devrimleri gerekirse babamıza karşı bile savunuruz" diye meydan okuyan Dr. Reşit Galip'in şerefine…Her sabah okul öğrencilerini güne başlatan "Türküm doğruyum çalışkanım" andı var ya… Geçenlerde sevgili hocam Prof. Dr….

Şu Karşı Yaylada Göç Katar Katar

Şu Karşı Yaylada Göç Katar KatarBir Yiğidin Derdi Serimde TüterBu Ayrılık Bana Ölümden BeterGeçti Dost Kervanı Eyleme Beni,Eyleme Beni Şu Benim Sevdiğim Başta OtururBu Güzelin Derdi Beni BitirirBu Ayrılık Bana Zulüm GetirirGeçti Dost Kervanı Eyleme Beni,Eyleme Beni Pir Sultan Abdalım Bağlar AsalımAsalımda Dost Yiğitlere DüşelimÇok…

Başına Döndüğüm Kurban Olduğum

Başına Döndüğüm Kurban Olduğum,Ağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.Ezel Bahar Yaz Ayları Misali,Çağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi . Çoktan Beri Terk Etmişem Ben Yari,Hasta Yüreğimden Çıkmıyor Zari.Yanar Oldu , Sönmez Yüreğim Nari,Dağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi. İkramın Derdine Yoktur Çareler,Eksik Olmaz Bu Sinemde Yareler.Aylar Günler Sene…

Zalim Felek Onu Çok Görme Bana * Muhlis Akarsu

Zalım felek onu çok görme banaAyrılamam ben o gül yüzlü yardanSıtk ile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Engindir duyulmaz figanım sesimAçıktır o yare gönül kafesiYaşarken aldığım havam nefesin Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Akarsu ateşim yanar tüterseAşkın gülü yüreğimde biterseAyırsın…

Eylen Durnam Eylen

Eylen durnam eylen haber sorayım (a beyler)Ganadın altına da mektup sarayımEğil de dağlar ben sılamı göreyimSılamda da yavrularım ah çeker ağlar (yaylalar) Eteklidir de bizim dağlar etekli (a beyler)Etrafları da mor sümbüllü çiçekliBir yar da beklerim göksü çiçekliGelirim dedi de aldattı beni (yaylalar) ÇAYLI OSMAN

Avşar Beyleri / Talip Özkan

Adını sevdiğim Avşar BeyleriSize bir vezirlik yakışıp dururTopla dizgini de tanı (aman of) kendiniGarşında düşmanlar bakışıp durur (efendim) Gar mı da yağmış şu Avşar?ın (aman of) düzüneSızılar mı girmiş gır atımın (of of) dizine (efendim)Selam söylen (aman of) şu Avşar'ın kızınaKendi gülüp bizi ağladıp durmasın(Aman…

Kerküke Düşti Yolım

Kerkük'e düşti yolımYar çekme çıhar kolımKesildi gelip gedenMen seni kimnen sorım Ah nenni nenni vah nenni nenniYar nenni nenniBir yar sevdim MardinniÇekemedim derdini Kerkük'in altı LeylanYayılı kuzı ceyranKonca gül arasındaGözeller etsin seyran Ah nenni nenni vah nenni nenniYar nenni nenniBir yar sevdim MardinniÇekemedim derdini Bu…

1 2 3 6