DİVAN EDEBİYATI'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Divan edebiyatının ilk örnekleri 13. yüzyılda ortaya çıktı. Bu edebiyatın ilk ürünlerini veren Mevlana Celaleddini Rumi bütün yapıtlarını Farsça yazdı. Aynı yüzyılın bir başka büyük şairi Hoca Dehhani'ydi. Horasan'dan gelip Konya'ya yerleşen Dehhani, özellikle İranlı şair Firdevsi'nin etkisinde şiirler kaleme aldı. 14. yüzyılda Konya, Niğde,…

Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik

1. Tür bakımından2. Biçim bakımından3. Konu bakımından4. Okuyucu bakımından Tür bakımından;a)Masallarb)Biyografilerc)Müracaat eserlerid)Şiirler ve fen kitaplarıe)Roman ve hikayelerf)Tiyatro eserlerig)Çizgi romanlarh)Resimli kitaplar Biçim Bakımından;Her kitabın kendine özgü bir biçimi vardır. Her kitap türünün özelliğine, okuyucunun düzeyine göre farklılık gösterebilir. Kitaplardaki biçim yönünden farklılıklar boy,şekil ve resimlendirme özellikleridir….

Görelilik

[ İng. relativism, Fr. Relativisme, Alm. Relativismus, es.t. izâfiyye ]Felsefede, en eski anlamlarından birini Protagoras?ın ?Her şeyin ölçüsü insandır? sav sözünde bulan, en genel anlamda, bütün bilgi ve değerlerin göreli olduğunu ileri süren öğreti. Birçok farklı görecilik türü bulunsa da bunların tümü de konu edindikleri…

Eklektizm

Birbirinden farklı, çok kerede birbirine taban tabana karşıt görüşlerin, felsefi anlayışların, teorik öncüllerin siyasi önerilerin vs. nin sistemsiz konfüzyonu. Materyalizm ve idealizmi marksizm ve ampiriokritisizmi diyalektik materyalizm ve Kant?çılıkı vs. uzlaştırma girişimleri Eklektizm in örnekleridir.Eklektizm in metodojik temel hatası bir objenin ya da bir fenomenin…

Doğma

dogma (inak)[ İng. dogma, Fr. dogme; Alm, dogma, Yun. Dogma, es. t. nass]Bir felsefe dizgesince ya da bir felsefe okulunca sorgulanmaksızın benimsenip ?apaçık doğru? diye öne sürülen öğreti; her türden eleştiri ya da tartışmaya kapalı, doğruluğu sınanmaksızın olduğu gibi benimsenen, ?büyük? bir düşünürün yetkesine ya…

Duyguculuk

Duyguculuk, duygucu etik kuramıAhlak felsefesinde mantıkça olguculukla birlikte anılan, tüm değer yargılarının, özellikle de ahlâki yargıların olguları sunmaktan çok duygu ya da duygulanımları ifade ettiğini savunan öğreti; etik ve estetik yargıların bilişsel, olgusal ve de sınanabilir olmadığını, özünde yalnızca duyguları, tutumları ya da yeğlemeleri dile…

Bağdaşmazcılık

[İng. incompatibilism, Fr. incompetilisme, Alm. İnkompatibiltrmus]Belirlenimci bir dünyada özgür eylemin söz konusu olamayacağı, nedensellik yasalarının özgürlüğü engelleyeceği yollu ahlak felsefesi görüşü. Bağdaşmazcı felsefeciler her şeyin belirlenmiş olup olmadığı konusunda kendi aralarında ikiye ayrılırlar:Katı belirlenimciliği savunan d?Holbach gibi XVIII. yüzyıl felsefecileri ile kimi çağdaş davranışçılar, yapıp…

Bilinemezcilik

Eski Yunanca?da ?bilinemez olan? anlamına gelen agnostos?ran türetilmiş terim. Felsefede, en geniş anlamıyla, insan zihninin, insanın bilişsel gücünün saltık olanın bilgisine ulaşamayacağını ileri süren öğreti; insan düşüncesinin ve onun sınırlı bilgisinin ?gerçek varlığı? kavrayamayacağı düşüncesini kendine temel alan felsefelere verilen ortak ad.Felsefedeki en bilinen anlamıyla,…

Ahlak Öğretisi

Ahlâk'ın kaynağını, doğasını ve özünü; ahlaklı bir yaşamın koşullarını, ilkelerini ve kuramlarını; ahlak eylemlerinin biçimlerini, önkoşullarını, amaçları ile sonuçlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla ortaya atılmış ahlak felsefesi açıklaması. Bu bağlamda tarih boyunca geliştirilmiş ahlak öğretilerinde, doğru ve mutlu bir yaşam yolunda uyulması gereken ahlak ilkeleri ile…

Eşref Karadağ * Davetsiz Konuk

çalma kapımı baharıssız bir taşra kasabasıyım bilmez misinyosunlanmış döşeme taşlı sokaklarımdanakar açlarım / yoksullarımparmak uçlarına basarak dolaşır yasak aşklarım çekiştirme eteklerimdenişim gücüm var benimnasır bağlamış duygularım / çiçeklenmezsarma tatlı yellerinle dallarımıyürüme damarlarıma sorma derdimi bahar / kanarım yenidendağlara fısıldadım kekre sevdalarımıadressiz bir mektup gibi bırak…

Yeni Yıla Girerken * Bedriye Aksakal

AKSAKAL'CA27.12.2012 / 00:00 Yeni bir yıl, yeni ümitler demek istiyorum. Yanı başımızda savaş çığlıkları süre giderken masum insanlar öldürülürken, ister istemez karamsarlık çöküyor yüreğime.Şairin dediği gibi: Hava kurşun gibi ağır Bağır Bağır Bağırıyorum Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum.Ah tüm kurşunlar eritilse de barış yok edilmese. Yeni…

Ölüler için Oda Müziği * Celal Soycan

A – başım eğik geçiyorum yatay ve dikey yazıları kımıldayıp duranı bir defterden gözlüyorum tökezlemiş bir tümce avuçluyor günün hamurunu güya oluş halindeyken biçim- çizgi çürüyor B – günlerden temmuzun mumu körümle bakışıyoruz her diriye birkaç ölü geçinip gidiyor çarşı ben mi? harflerini öğreniyorum henüz…

Kar Kurtlandı * Celal Soycan

ayşe içinintihar arşivcilerisevmedi narin ölümümüsöz bundandır uyandım ilk gecemeson düşümü uyurkenne yana döndüysemkendimle aynı yaştayım kaç kör görür bendesoyunur beni giydiğimdenyakınlık sesimi sınaruzaklık ziyandır kendimsizim sana hepyenildikçe güzelim aşkbaşladığım suçtandır ulaştım titrek sözeyaram mağrurkorkudandır kar kurtlandıüşüyorsa soğukbundandır Varlık, Haziran 2004

Celal Soycan Yaşam Öyküsü

CELAL SOYCAN (1948-….) Gaziantep'te doğdu. Orman Yüksek Mühendisi.Üniversite yıllarında Birikim, Yarına Doğru, Türk Solu, Cumhuriyet, Yeni Ortam gibi gazete ve dergilerde siyasal ve sosyal içerikli yazılar yazdı.Şiirleriyle ve resim alanındaki inceleme ve eleştirileriyle Varlık, Adam Sanat, Gösteri, Dize, Yeni Biçem dergilerinde yayımlandı. Yapıtları :Öyle Kal…

İsviçre / Alfonsina Storni * Geldiler

Bugün annem ve kız kardeşimgeldiler beni görmeye. Uzun zamandır yalnızdımşiirlerimle, gururumla. . . neredeyse hiçbir şeyle. Kız kardeşim -büyüğü – yetişkin olanı,sarışındır. Güçlü bir düşgeçip gider gözlerinden: söyledim küçüğüne“Hayat tatlıdır, kötü olan her şey bitip gider.” Annem gülümsedi, bir bakışta ruhların ta içinigören biri gibi;iki…

İsviçre / Alfonsina Storni * Uyumaya Gidiyorum ( İntihar Şiiri)

Çiçeklerin dişleri, çiylerin saç filesi,elleri şifalı otların, sen, mükemmel ıslak hemşire,hazırla benim için dünyevi çarşaflarıve kuştüyü yorganını yolunmuş yosunların. Uyumaya gidiyorum hemşirem, yatağa yatır beni.baş ucuma bir lamba koy;bir yıldız kümesi; ya da nasıl istersen;her şey olur; birazcık kıs ışığını. Yalnız bırak beni: duyuyorsun tomurcukların…

Bulut * Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

Dinmiş tufanın son bulutu!Bir sen gezinirsin açık mavi gökte.Senindir, kimsesiz, neşesiz gölge.Sevinç dolu günü, bir tek sen üzersin.Az önce çepeçevrede sarmıştın gökyüzünü,Şimşek de seni sarıverdi dehşetle.Sen ise saçtın gizemli gürlemeni,Ve açgözlü toprağa yağmur içirdin.Yeter, defol! İşin bitti artık.Toprak tazelendi, tufan da kaçtı buralardan.Ve işte rüzgar…

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin Yaşam Öyküsü

6 Haziran 1799'ta Moskova'da doğdu. Rus edebiyatının öncü yazarlarındandır. Tsarskoye Lelo adlı Fransızca eğitim veren lisede okudu. Fransız aydınlanmacılarını, örneğin J. J. Rousseau ve Voltaire gibi yazarları erken tanıdı. Rus coşumcularından G. Derjavin'den klasisizmi öğrendi; V. Jukovski'nin masalsı şiirleriyle tanıştı. 1789 devriminden sonra sanat ve…

1 2 3 219