Şükrü Aslan *1mayıs Mahallesi

1 Mayıs Mahallesi
Fiyatı: 15,50 YTL

Yayınevi: İletişim

Editör : Tanıl Bora
Grafiker : Suat Aysu
Grafiker : Ümit Kıvanç
Düzeltmen : Serap Yeğen

Kategori: Araştırma-İnceleme / Siyaset / Sosyoloji / Türkçe / Türkiye Üzerine

Özellikler: Boyut: 13 x 19,5 / ithal kitap kâğıdı / 240 sayfa / 1. Baskı
Yayın Tarihi: Eylül 2004

Toplumsal hafızada "12 Eylül 1980 öncesi"nin simgelerinden biridir 1 Mayıs Mahallesi. O yılları devlet otoritesinin acze düştüğü bir terör ve kaos dönemi olarak görenler için, bu olumsuzluğun simgesi. 1960-1980 döneminin siyasal ve toplumsal hareketliliğinde devrimci bir durumun alâmetlerini gören­ler için ise, bu umudun simgelerinden biri.

Şükrü Aslan'ın incelemesi, İstanbul-Ümraniye'deki bu mahalle­nin öyküsünü anlatıyor: 1960’larda tipik "gecekondu" sistemi içinde oluşmaya başlayan mahalle içinde, arsa dağıtımı vd. sorun­larla ilgili çıkar çelişkileri ve mücadeleleri sonucunda gelişen si­yasallaşma süreci… Bu sorunları çözümlemek için kurulan Halk Komitesi… Kendini "1 Mayıs Mahallesi" diye adlandıran mahalle­nin 1970’lerin siyasal kutuplaşma ortamının bellibaşlı 'konuların­dan' ve çatışma alanlarından biri haline gelişi; karşılaştığı baskı­lar… Nihayet 12 Eylül 1980 darbesi ve mahallenin "Mustafa Ke­mal Mahallesi" adıyla 'legalleşmesi'!

Türkiye'nin siyasal tarihinin 1960-1980 arasındaki canlı dönemi­nin pek çok olgusu gibi 1 Mayıs Mahallesi de, toplumun büyük çoğunluğunca bilinmeyen son derece ilginç bir deneyimdir. Olsa olsa, yüceltici ya da -daha çok- kriminalize edici klişelerle anılır. Şükrü Aslan'ın çalışması, bu önemli deneyimi bütün boyutlarıy­la aydınlatıyor. Böylelikle Türkiye'de kente göç, gecekondulaşma, kent yoksulları vb. sorunlara ilişkin, bunun ötesinde kentte top­lumsal hareketlerin potansiyeline ve anlamına ilişkin bakış açısı­nı genişleten bir kitap.

Barkod: 9789750502729
ISBN: 975050272-8