87 Nolu İlo Sözleşmesi

Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme ILO Kabul Tarihi: 17 Haziran 1948 Kanun Tarih ve Sayısı: 25 Kasım 1992 / 3847 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 22 Aralık 1992 / 21432 mükerrer Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 8 Ocak 1993 /…

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Kanun No: 4688 Kabul Tarihi : 25.6.2001 BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam ve Tanımlar AmaçMADDE 1. – Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda…

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Kanun Numarası : 2821Kabul Tarihi : 5/5/1983Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:7/5/1983 Sayı:18040 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 316 BİRİNCİ KISIM AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için…

Beyin Fırtnası Etkinliği

Beyin Fırtınası Etkinliği, bir konuşma tartışma tekniğidir. Normal bir tartışma ortamında tartışanlar, fikirlerinin eleştirilmesinden çekindikleri için her fikirlerini cesaretle söyleyemezler. Beyin Fırtınasında fikir eleştirme yoktur. Bu, katılımcıların her fikrini rahatça söylemesini sağlar ve ortaya bir çok fikir çıkar. Katılımcılar sırayla ve hızlı hızlı fikirlerini söylerler,…

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesi

BÖLÜM 1 Genel Hükümler Amaç,Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına öğretmen yetiştirilmesi amacıyla imzalanan Protokolün işleyiş ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi…

Okul Öncesi Çocuklarında Mastürbasyon

"Çocukta cinsellik yoktur!" kanısı yaygındır. Halbuki gelişimin her aşamasında cinsellik vardır. Bebekler altları açıldığında bacaklarını keyifle birbirine sürter, elleri genital bölgeye ulaşabilir hale geldiğinde keyifle dokunur. Bütün vücudu kaplayan deri, birinci yaş içinde (gelişimin hiçbir aşamasında olmadığı kadar) çok duyarlıdır. Bebeklerin görme, işitme gibi duyuları…

Okul Öncesi Dönemde Çocuklarda Psikolojik Olgunlaşma Açısından Beklediğimiz Özellikler

Okul öncesi dönemi çocuğun yaşamında gelişim hızının yüksek olduğu ve çocuğun kişiliğinin biçimlendiği en önemli dönemdir. Bu dönem çocuğun kişiliğinin temel yapısının oluşması açısından ayrı bir yere sahiptir. Çocuğun yaşamındaki insanlar arası ilişkilerin düzeyi, tepkileri, düşünceleri, duyguları, korkuları, alışkanlıkları, olaylar karşısındaki tutumu, iyi veya kötü…

Okul Öncesi Sosyelleşme ve Disiplin Sorunu

Okul öncesindeki çocuğun bebeklik döneminden farklı olarak 2 ayrı sosyal dünyası vardır. Bunlardan biri akranlarla, diğeri de yetişkinlerle ilişki içinde olunan dünyalardır. Yetişkinlerle olan ilişkide güç ve sınırlamalar genellikle yetişkinden gelir. Yetişkin, çocuğun davranışlarına rehber olur, onu yönlendirir ve ona öğretir. Çocuk bu işbirliğini çoğunlukla…

Okul Öncesi Eğitim Neden Önemlidir?

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan…

Okul Öncesi Çocuğun İhtiyaçları

ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI * GÜVEN* SEVGİ* HAREKET* ANLAYIŞ* İLGİ* ÇEVRE Çocuğa sevgi ve anlayış ile yaklaşarak ona güven duygusunu vermemiz gereklidir.Bunu verirken çocuğun hem kendi akranları ile hem de yetişkinlerle kurduğu çevreyi göz önünde bulundurmamız gereklidir.Okul öncesi dönemdeki çocuğu ihtiyaçlarını anlaya bilmemiz…

Neden Okul Öncesi Eğitim ?

Bebek yaşama merhaba deyip çevresindekileri keşfetmeye başladığında dünya ona gerçekten heyecan verici bir yer olarak görünür. Araştıracağı o kadar çok şey vardır ki….Yeter ki büyükler ona engel olmasın. Bir çok aile çocuklarının beslenmesi ve fiziksel gelişimi ile çok yakından ilgilenirken zihinsel gelişimini “daha çok küçük”…

Okulöncesi Dönemde Öğrenme Sorunlarını Tanımak

Doç.Dr. Ümran KORKMAZLAR-ORALPedagog – psikolojik danışmanİstanbul Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Öğrenme sorunları da, pek çok sorun ya da hastalık gibi çok erken fark edilebilir. Genellikle anneler, çocukları diğer çocuklarından ya da yaşıtlarından farklı gelişiyorsa fark edebiliyorlar. Bir kısmı beklemeyi tercih ettiğinden,…

Anaokuluna Başlayan Çocuklara Aileler Nasıl Davranmalıdır ?

Anaokuluna başlama hem aile için hem de çocuk için çok önemli bir ilk adımdır. Aileler bir çok kaygı yaşamaktırlar. Özellikle de anneye fazla bağımlı olan ve evde kural öğretilmemiş, sorumluluk verilmemiş olan çocuklar için anne-babalar daha fazla kaygı duymaktadırlar. Çünkü genellikle bu çocuklar daha fazla…

Çocuk İletişiminde Zaman Yönetimi

Yapılan araştırmalar özellikle ilk beş yaşta olmak üzere çocukların gelişimi üzerine anne ve babaların duygusal açıdan vakit ayırmasının çok önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle bu yıllarda çocukların merkezi sinir sistemi gelişimine çok olumlu katkıları olduğu belirtilmektedir. Anne ve babanın günlük işlerin yoğunluğunu bir tarafa bırakıp sadece…

Bin Yıl Sonrası için Kehanetler

İşte bin yıl sonrası için kehanetlerDünya'nın bugünkü durumundan gelecekten gelenler mi sorumlu? Bazıları şimdiden 3000 yılının, daha da doğrusu gelecek bin yılın merakına kapıldılar. Tüm olanlar, aslında uzak geleceğin artık çok daha fazla merak edilmesiyle ilgili. Buna Y3K problemi deniyor ve şimdiden stratejilerin geliştirilmesi için…

40 Milyon Bilinmeyenli Denklem Çözüldü

2007 Mart ayında, Türk bilim adamları, İngiltere'den ödünç aldıkları bilgisayar sistemi ile en büyük integral problemini çözmeyi başardı. 40 milyon bilinmeyenli denklemin çözülmesinin sağlık ve savunma sanayiine katkı yapacağı belirtiliyor. Cep telefonlarının sağlığa etkisi de bu sayede tespit edilebilecek. Yabancı meslektaşlarına kıyasla kısıtlı imkânlarla çalışan…

Astronomlar Evren Dev Bir Boşluk Keşfetti

Astronomlar, evrende hiçbir galaksinin, yıldızın ve hatta karanlık maddenin bulunmadığı dev bir boşluk keşfetti. Minnesota Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, dünyadan yaklaşık 1 milyar ışıkyılı uzaklıkta olduğu belirlenen söz konusu boşluğun niçin orada bulunduğu hakkında bir fikir sahibi olmadıklarını vurguladı. Keşfi yapan bilimsel araştırma ekibinden Astronomi…

1000 Yılın Dahileri – Alfred Nobel

Stockholm'de 1833 yılında doğmuş İsveçli kimyacıdır. Nitrogliserin'i patlayıcı madde olarak kullanma yollarını araştırdı. 1863 yılında Stockholm'de az miktarda nitrogliserin yapmaya başladı. Birkaç ay süren araştırmalar sonunda meydana gelen bir patlama sonucu laboratuar yıkıldı. Yine de çalışmalarına devam eden Alfred Nobel, 1865'de yeni bir fabrika kurdu…

1 2 3 5