Yekta Özözer * Ne Parlak Fikir

Yekta Özözer,

Sistem Yayıncılık,

kişisel gelişim, 357 sayfa

Çeşitli kurumlarda 'ArGe', 'Yöneticilik', 'Müzakere ve Çatışma Yönetimi' gibi konularda yaratıcı alternatif yollar üretebilme, problem çözme, ürün ve pazarlama stratejileri geliştirme gibi konularda danışmanlık yapan Yekta Özözer, 'Ne Parlak Fikir' adlı kitabıyla yaratıcı fikirlerinizi açığa çıkarmanızı sağlayacak. Yaratıcı fikirler bulabilmenin çalışarak öğrenilebileceğini savunan Özözer, bunu ispatlamak için sizi kitabına davet ediyor.