Seçmece… * Reyhan Elbirliler

20 Ekim 2014, 19:29

On sene öncesi çıkmış, 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ; sahipsiz ve güçten düşen hayvanların itlafını değil korunmasını esas almıştır. Belediyeler ; Hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması aşılanması, gerekli tibbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla görevlendirilmişlerdir (5199 sayılı Kanun, Madde 7 – (1)

İlçe belediyelerimizin bir kısmı bu görevi dikkate alırken bir kısmı alır gibi yapmış göstermelik çalışmadan öteye gitmemiş, bir kısmı da on senedir yasal görevlerini uyduruk gerekçelerle göz ardı etmiştir. Manisa Büyükşehir olacak lafları dolaşmaya başlayınca yasal görevlerini göz ardı eden bu belediyeler yeni oluşumun getireceği değişikliklerle ,Büyükşehir yapsın beklentisine girmişlerdir.Büyükşehir Belediye Kanunundaki Büyükşehir Belediyesinin görevlerini içeren 7. Maddeye sarılmışlardır.Söz konusu madde de ; Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, HAYVAN BARINAKLARI, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri YERLERİ YAPMAK, YAPTIRMAK, İŞLETMEK VEYA İŞLETTİRMEK ; Büyük şehir belediyesinin görevleri arasında görülmektedir.

Daha haberi çıktığında hemen hemen tüm ilçe belediyeleri beklenti içinde, büyükşehir yapacak moduna girmiştir.Hala da bu moddan çıkan yoktur.

Aldığımız duyumlara göre de ” belediyeler , “bizi bu işin içine sokmayın” diyormuş. Manisa BB 'nin 17 ilçesinin Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimiz dışında Gördes,Gölmarmara, Kırkağaç,Köprübaşı, Sarıgöl,Selendi ilçelerinde bakım evi yoktur. Bakım evi olmayan ve bu alanda çalışma göstermeyen belediyeler çeşitli yollarla öldürmeyi seçmiştir.Şimdi de yasal görevler arasında seçmece yapmaktadır.

Her iki tarafın da bu çalışmalar yasal görevleridir. Seçmece yasal görev olmaz. 5199 sayılı yasa hala yürürlüktedir. Bakım evi olmayan ilçeler BB kanunun ilgili maddesini kullanırken on senedir yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvan Koruma kanunundaki görevleri görmezden gelemezler. Bir yöneticinin ,yönetimin; işlerine geldiği gibi yasaları yorumlaması, kendi anladıklarına göre uygulaması ,verilen sözleri unutması, işleri ciddiye almaması, ayrılan ödeneği başka yerlerde kullanması, görevlerde ayrım yapması nasıl yorumlanabilir ? Böylesi bir yönetime nasıl güven duyulabilir ?

Yasal görevler karpuz,kavun gibi seçmece değil. Bütün belediyeler tedavi bakım merkezi İŞLETMEK zorunda. Olmayanlar bu görevden kaçmak için değil, bakım evi yaptırmak için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurusunu yapsın.
Bakımevi olan bazı ilçe belediyeleri daha önce ilgilenmedikleri köy ve beldeler mahalleleri olunca bakım evlerini toplama kampı haline getirmiş durumda.Topladıklarını kısırlaştırmadan,kayıt altına almadan başka yerlere bırakıyorlar. Açlık ve susuzluğa,ölüme terk ediyorlar. Altı aydır olumsuzluklara gösterilen gerekçelerin ucunda Büyükşehir Belediyesi'nden beklentiler çıkıyor.Bütün belediyeler işlerine geldiği gibi davranıyor. Ayrıca yönetiminde değişiklik olmamış , iki dönemdir aynı başkanla idare edilen, hizmet alımıyla veteriner hizmeti veren belediyeler niye bakım evlerini toplama kampına çevirip de büyükşehirden beklenti içine giriyorlar anlamış değiliz.Dolayısıyla , ilçelerde,beldelerde,köylerde sokağındaki kedi ve köpekten şikayet edip de aldıranlar o canların sonlarının meçhul olduğunu,ölümlere aracı olduklarını bilsinler.
Havalar soğumaya başladı. Yiyecek ve içecek su bulmak, korunaklı bir yere sığınmak daha da zorlaştı. Sokağınızdan bir kap su bir parça yiyeceği eksik etmeyin.Bir köşeciğe yerleştirilmiş sudan etkilenmeyen küçük bir kap, içine sığınan sayısız canı koruyacaktır. Şefkat gösterelim ki şefaat dilemeğe yüzümüz olsun.

Sevgi ve saygılarımızla,