Platon * Sokratesin Savunması

Platon,

çeviren: Özgü Çelik,

felsefe, 78 sayfa
'Sokrates'in Savunması' Yunan felsefesinin en eski metinlerinden biri olmasının yanı sıra, Sokrates'in Platon aracılığıyla günümüze kadar gelen çok az diyalogundan biridir. Bilindiği gibi Sokrates, gençlerin aklını çeldiği ve tanrılara inanmadığı iddiasıyla yargılanmış, soru sorma yöntemiyle suçsuzluğunu ispatlamaya çalışmış, fakat jüri tarafından suçlu bulununca baldıran zehri içerek ölmeye mahkûm edilmişti. Sokrates'in kendini savunuşunun anlatıldığı bu eser hâlâ Batı felsefesine giriş için en uygun kaynak olmayı sürdürüyor. Bunda, eserin sahip olduğu sohbet havası, ironik basitlik ve düzenlemedeki eksikliğinin de büyük etkisi var. 'Savunma'nın bu edisyonunun önsözü Prof. Dr. Ahmet Cevizci, girişi ise Benjamin Jowett tarafından kaleme alındı. Dolayısıyla kitap, hem 'Savunma'nın orijinalini vermesinin yanında, Sokrates'in bu diyalogları hakkında açıklayıcı bilgiler de sunuyor.