Kazım Artut * Okul Öncesinde Resim Eğitimi

Kazım Artut,

anı Yayıncılık,

eğitim, 126 sayfa

Kazım Artut 'Okul Öncesinde Resim Eğitimi'nde, okul öncesi eğitimde, çocuğun toplumsal bir varlık olarak gelişmesinde kendine özgü özel bir disiplin alanı olan resim eğitiminin önemine dikkat çekiyor. "Sanat eğitimi sürecinde çocuğun resim ile ilişkisi; değişen ve gelişen, artistik, dinamik, olgular biçimindedir. Çünkü, çizim ve boyama işlemleri sonucunda oluşan lekeler, belli belirsiz çizgi ve şekiller, iletişimin ve kabul görmenin belirtileridir. Çocukların oluşturdukları bu sanatsal etkinlikler, önceden planlanmayan, yeni oluşan tanımlamalardır. Dolayısıyla çocukların algılamayla elde ettikleri çizgi, simge ve işaretler, etkinlik süreci açısından son derece anlamlı olup, onların dünyasını dolaysız, yalın, saf bir şekilde yansıtan önemli unsurlar olarak görülebilmektedir."