Mehmet Hekim

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez,MONTAIGNE

OSMANLI DEVLETİNİN TOPRAK KAYBETTİĞİ İLK ANLATŞMA

Osmanlı Devleti?nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça Antlaşmasıdır.(1699)

 

Karlofça Antlaşması (1699)
1. Temeşvar ve Banat hariç bütün Macaristan ve Erdel Avusturya?ya bırakıldı.
2. Podolya ve Ukrayna Lehistan?a verildi.
3. Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik?lere bırakıldı.


Antlaşma 25 yıl geçerli olacak Sonuçları:

1) Karlofça antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa büyük çaplı bir toprak kaybına uğradı.
2) Avrupalılar savunmadan saldırıya geçtiler.
3) Osmanlı Devletini?nin askeri gücünün yetersizliği ortaya çıktı.
4) Osmanlı devletinin topraklarının paylaşılmaya yönelik yapılan ilk antlaşmadır.
5) Macaristan?ın kaybedilmesiyle, Osmanlı Devleti?nin Orta Avrupa egemenliği son buldu.
6) Kutsal İttifaka karşı sefere çıkan ll. Mustafa, ordusunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır.
7) Rusya karlofça antlaşması ile bir ateşkes imzaladı. Barış antlaşması ise bir yıl sonra İstanbul?da yapıldı.