Çocuğun Gözüyle Dünya * Jean Piaget

Çocuğun Gözüyle Dünya
Jean Piaget

Dost Yayınları / Psikoloji Dizisi Etiket: 22,00 YTL
NetKitap Ederi: 17,60 YTL

Çocuk psikolojisi ve bilişsel gelişim alanında yaptığı çalışmalarla çığır açan Piaget, insan bilgisinin gelişimini incelediği çalışmalarıyla genetik epistemolojinin kurucusu ve öncüsü olmuştur. Çocuğun çevresindeki nesnelerle kurduğu ilişkinin güdüleyici doğası, Piaget’nin deyişiyle, çocuğun kendi dışındaki gerçekliği içsel ve öznel bir dünyadan ayırma çabasıyla tanımlanır. Bu davranışsal uğraşın özünde maddesel ve somut bir evren kurma itkisinin yattığına işaret eden Piaget, insan zekasının gelişimindeki evreleri uyarlama ve uyarlanma arasındaki karşılıklı ilişkiden itibaren çözümler. Çalışmasına temel olan gelişim psikolojisi, bilişsel teori gibi kavramların bugün bağımsız birer bilimsel araştırma alanına dönüştüğü İsviçreli bilginden görkemini koruyan bir klasik.

Çeviren: İsmail Yerguz – 334 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9752981852; Boyut: 13,5x21cm; Baskı Tarihi: Eylül 2005
Özgün Dili: Fransızca; Özgün Adı: Le Representation Du Monde Chez L'Enfant
Etiket 22,00 YTL, %20 indirim 4,40 YTL,