Bakan Denilince… * Doğan Hızlan

Bakan dediğin Hasan-Âli Yücel gibi olmalı. Çünkü o aynı zamanda hayalleri olan bir kültür ve edebiyat adamıydı. 31 yazar, Kemal Kocabaş'ın editörlüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı kitapta Hasan Âli Yücel'i anlatıyor.Bir bakan, özellikle bir Milli Eğitim Bakanı ne yapmalıdır?Tek cümlelik bir yanıt verebilirim: Hasan-Âli…

Hasan Ali Yücel Sempozyumu * Özdemir İnce

CUMHURİYET Devrimi devam etseydi Hasan Âli Yücel'den sonra Milli Eğitim Bakanı olmak son derece zor bir iş olurdu, ama karşı devrim sürecinde ondan sonra gelenlerin işi çok kolay oldu: Onun kurduğunu bozdular, onun yaptığını yıktılar.Tamı tamına 65 yıldır bozup yıkıyorlar. Hâlâ temellere kadar inemediler. 1…

Eğitimde Devrim ve Köy Enstitüleri * Prof.dr.coşkun Özdemir

Çökmüş bir devlet ve ümmet toplumundan bir ulus yaratılmıştır. Artık yeni bir toplum ve yeni bir insan amaçlanmaktadır. Bir eğitim seferberliği başlamıştır ve büyük önder kurtuluş savaşının ardından öğretmenlere şöyle seslenir:?Ordularımızın kazandığı zafer sadece eğitim ordusunun zaferi için zemin hazırlamıştır. Gerçek zaferi bilgisizliği yenerek siz…

Bauhaus ve Köy Enstitüleri * İnci Aral

İki dünya savaşı arasında, 20. yüzyıl ve Avrupa öncü sanatının en önemli merkezlerinden biri olan Bauhaus Okulu, Almanya savaşın, kargaşanın içindeyken kuruldu. Yalnızca bir eğitim kurumu olmakla kalmadı, mimarlık ve endüstriyel tasarım alanında yeni açılımlar sağladı. 1919-1933 yılları arasında açık olan okul sanat ve teknolojiyi…

Köy Enstitülerinin Kapatılması * İnci Aral

II. Dünya Savaşı sonrası, çok partili döneme geçişle birlikte siyasi yaşamda yapısal değişiklikler oldu. Yabancı sermaye ile işbirliği, ABD ile ikili anlaşmalar yapıldı. Bu sırada Köy Enstitülerinden yetişen öğretmenler, toprak ağalarını, tarikat şeyhlerini ve tutucu esnafı tedirgin ediyordu. Dönemin iktidar partisinin popülist yaklaşımlarından cesaret alarak…