Hasan Ali Yücel * Güzel Yücel

HASAN ALİ YÜCEL Sene 1887 İstanbul da Hasan Ali dünyaya geliyor. Babası Ali Rıza Mevlevi neyzen bir kişi.Annesi Neyire hanım, açık fikirli bir kadın ve oğlunun en büyük desteği. Annesinin babası kaptan Ali bey, Ertuğrul gemisinin süvarisi. Hasan Âli Mekteb-i Osmanî’yeyi bitirdikten sonra Vefa İdâdîsine…

Hasan Ali Yücel ve Yaşamı

HASAN-ÂLİ YÜCELAtatürk'ün ölümünden sonra, 1938-1946 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapan Hasan-Âli YÜCEL, Cumhuriyet Döneminin, çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı olarak kabul edilir.Bu kabulün gerisinde, kuşkusuz kısa sayılabilecek hayatına sığdırdığı programları ve ürettiği eserleri yatar. O, bu nedenle, anılmayı…

Öyle Mi Böyle Mi?

Hasretten usandı, vuslat darına,Uçmasan bir türlü, uçsan bir türlü.Halkın arasından hak diyarına,Kaçmasan bir türlü, kaçsan bir türlü.Hilkatın sırrını gönlümden aldım,Erdikçe gününe hayrete daldım,Hilkatın kapısın "Hu" deyüp çaldımAçmasam bir türlü, açsan bir türlü.Hey Ali uygundur özüme sözünDoğmadan açılmış hakikat gözün.Ummandan topladın incidir sözün,Saçmasan bir türlü, saçsan…

HASAN ALİ YÜCEL'İN İSTİFASI VE SON DÖNEM

İkinci dünya savaşı yıllarında bütün dünyada yükselen ırkçı ve milliyetçi akımlar Türkiye'yi de etkiler. Yücel'in gerçekleştirdiği reformlardan rahatsız olan aşırı milliyetçi ve gerici kesimler, Yücel'i, eserlerini ve çalışma arkadaşlarını acımasızca eleştirmeye başlarlar. Yücel bu dönemde yapılan bir suikastı şans eseri yara almadan atlatır.Naziler ile etkin…

Hasan Ali Yücel ve Eski Eserler ve Müzeler

Eski eserlerin onarımı ve müzelerin kurulması, Atatürk'ün müzelere ve eski eserlere gösterdiği ilgi nedeniyle onun zamanında başlamıştır.1944 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kurulur. Aynı yıl içerisinde, Yücel'in başkanlığında "İstanbul'un fethinin 500'üncü Yıldönümü Hazırlık heyeti" oluşturularak tören ve şenlikler bir programa bağlanır. Programın ana…

Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi

Cumhuriyet Türkiye'sinde sanat, halka milli değerlerin benimsetilmesi ve kültür düzeyinin yükseltilmesinde bir araç olarak işlevlendirilmiştir. 1930 yılından itibaren güzel sanatlar alanında yapılan önemli atılımlardan sonra 31 Ekim 1939 da Yücel, bu reformların sonucu sayılabilecek olan Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisini açar. Sergi, her yıl…

Politik Yaşama Başlaması

1933 yılının sonunda Hasan Âli M.E.B Orta öğretim genel müdürlüğüne atanır. Bu dönemde, Üniversite öğretimine basamak oluşturması dolayısıyla büyük önem verdiği liselerde reform yapmayı planlar. 1938'e değin üzerinde çalıştığı, geniş kapsamlı incelemelerini içeren "Türkiye'de Orta Öğretim" adlı eseri de bunun bir göstergesidir. 1934'te Hasan Âli…

Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Mustafa Kemal ile birlikte yurt çapında yapılan denetleme gezisinden bir yıl sonra,Türkçe'nin sorunlarıyla uğraşmak ve dil devrimini sağlam temellere oturtmak amacıyla, 12 temmuz 1932'de Türk Dil Cemiyeti kurulur. Oluşturulan çalışma kollarının başına Hasan Âli getirilir. Toplumsal alanda ve kültür düzeyinde yükselme sorunu olarak dil devrimi,…

Meslek Hayatı

Hasan Âli öğrenimini tamamladıktan bir süre sonra evlenir ve İzmir Erkek Öğretmen Okuluna atanır. Henüz İzmir düşman işgalinden kurtarılalı birkaç ay olmuştur. Bu son derece kötü koşullarda 19 Aralık 1922 tarihinde göreve başlar. Hasan Âli'nin Mustafa Kemal ile ilk kez karşılaşması 3 Şubat 1923 tarihinde…

Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri kuruluş yasası T.B.M.M 'de tartışılırken Yücel, mecliste yaptığı konuşmada Enstitülerin özelliklerini ve daha önceki uygulamalardan farkını şöyle açıklar : "Biz bu kurumlara köy öğretmen okulu demedik,çünkü önceden bu isimde kuruluşlar vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şeylerdir. Enstitü kelimesini Biz Avrupalıların telaffuz…

Çocukluk ve Okul Yılları

Çocukluk – Darülfünün Dönemi Ailesi : Hasan Âli 17 Aralık 1897 de İstanbul'da doğmuştur. Babası Âli Rıza bey ve annesi Neyire hanımdır. Aile Sultan Selim semtinde büyükçe bir konağı diğer aile bireyleri ile birlikte paylaşmaktadır. Ekonomik olarak iyi sayılacak koşullara sahiptir. Hasan Âli çocukluk yıllarında,…

Hayatı

Hasan Âli Yücel, (d. 1897, İstanbul – ö. 1961).siyaset adamı ve şair. G.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. İzmir ve İstanbul 'da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, müfettişlik, genel müdürlük, İzmir milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı (1938-1946) yaptı. Bakanlığı döneminde, 1940’ta Köy Enstitüleri Yasası çıkarılarak, köy…

Tam Bağımsız Türkiye

…..3 Mart 1931'e değin süren bu üç aylık denetim gezisi sırasında Mustafa Kemal ile aralarında anılmaya değer bir söyleşi daha yaşanmıştır. O da, Mustafa Kemal'in orada bulunanlara yönelttiği : "Türk Milleti, ne zaman kurtulmuş sayılabilir ? '' sorusundadır. Herkes bu konuda görüşlerini belirttikten sonraHasan Âli:…

Atatürk

ATATÜRK Türk tarihi insanlığa kök olmuştur, evrenseldir, Türk Milleti, ta Asya' nın ortasından kopup gelen, Yeryüzünün dört yanına kol atan bir çoşkun seldir. Hep o selin ayakları: Sümer, Elam, Mısır, Eti. Türkiye' dir bir kolu da, en yenisi, en gürbüzü: Tarih yeni yazmaktadır böyle güçlü…

23 Nisan Şiiri

23 Nisan…Yurdu koruyan,Yarını kuran,Sen ol çocuğum.Eskiyi unut,Yeni yolu tut,Türklüğe umut,Sen ol çocuğum.Bizi kurtaran,Öndere inan,Sözünü tutan,Sen ol çocuğum.Küçüksün bugün,Yarın büyürsünHer işte üstünSen ol çocuğum.Çalışıp öğren,Her şeyi bilenYurduna güvenSen ol çocuğum. Hasan Ali YÜCEL