Tarık Ali * Bush Bağdat'ta

 Bush Bağdat'da
Irak'ın Yeniden Sömürgeleştirilmesi
Tarık Ali

Agora Kitaplığı / Siyaset Dizisi

Kapitalist demokrasi = özelleştirme + 'sivil toplum' formülüyle yutturulmaya çalışılan bugünkü kapitalist eşkiyalık çağında, ABD ile Britanya'nın Irak'ı işgal etmesi, dünya tarihinde yeni bir dönüm noktasıdır. Hatta, ABD İmparatorluğu'nun tek emperyal güç haline geldiği 21. yüzyılın politikasını, büyük ölçüde Irak işgalinin nihai sonucu belirleyecektir. Klasik devrimler çağının maziye karıştığı savının çürütülebileceği bir coğrafya kaldıysa, orasının da Arap dünyası olduğunu iddia eden Tarık Ali, bu kitapta, Irak Solu'nun tarihiyle birlikte ülkenin İşgal-öncesindeki onyıllarının bir panoramasını çizmekte ve Ortadoğu'da uygulamaya konan yeni sömürgeleştirme politikalarına karşı acil bir hedef saptamaktadır:Küresel çapta bir Anti-Emperyalist Birlik!

Çeviren: Osman Akınhay – 288 sayfa, 2.. hamur, ISBN: 975882905X; Boyut: 13,5×19,5; Baskı Tarihi: 2003
Özgün Dili: İngilizce; Özgün Adı: Bush in Babylon