Atlar Nasıl Görür?

İnsanlara kıyasla atın görüş açısı , daha geniştir ancak derinliği daha azdır. Gözler başın her iki yanında olduğundan etrafı 160 0 – 170 0 açı ile görebilir. Bu da atın kuyruğunun arkası hariç etrafındaki her şeyi görebildiği anlamını taşır. Bir at gözlerini birbirinden bağımsız (biocular…

At Nasıl Odaklanır

Sakin ve serinkanlı olduklarında tek gözleri ile uzaktaki objelere odaklanabilir. Her iki gözünü aynı anda bir noktaya odakladığında görüş açısı burnunun altına doğrudur. (dümdüz karşısı değil) yani baş – boyun aldığında sadece 2m. Çapında yeri görebilir. İlerisini sadece başını kaldırdığında görebilir.

Atların Özellikleri Nelerdir?

Atlar, genellikle asil olmalarıyla tanınsalar da pek çok insanın bilmediği bir diğer özellikleri de hassas canlılar olmalarıdır. Evet, yakınına gittiğinizde cüssesi sebebiyle ürktüğünüz bu iri ve heybetli canlı dış görünüşünün tam aksi bir yapıya sahip ve son derece hassastır. Düzenli tüy ve deri bakımına, veteriner…

Atlar Nereden Geliyorlar?

Memeli ailesinin bir üyesi olan atların, Latince ismi Equus Caballus'tur ve atlar, eşşekler ve poniler, küçük bir köpeğe benzeyen bir tür tarih öncesi yaratık olan Hyracotherium'un soyundan türemişlerdir. Yaşam süreleri 20 ila 35 sene arasındadır. Bugün asıl amacımız size atların bilimsel geçmişini anlatmak değil. Asırlardır…

Atların Yaşam Süreleri

Yaşam süreleri 20 ila 35 sene arasındadır. At'lar 30 – 35 yaşına kadar yaşayabilseler de, ortalama yaşam süreleri 20-25 yıl kadardır. belirlenen En yaşlı At “Old Billy” adında Bir İngiliz moura atıdır ve 62 yıl yaşamıştır.

Memet * Nazım Hikmet

Karşı yaka memleket,sesleniyorum Varnadan, işitiyor musun? Memet! Memet! Karadeniz akıyor durmadan,deli hasret, deli hasret,oğlum, sana sesleniyorum, işitiyor musun? Memet! Memet!

Onlar * Nazım Hikmet

Onlar ki toprakta karınca,suda balık,havada kuş kadarçokturlar; korkak,cesur,cahilhakimve çocukturlar ve kahredenyaratan ki onlardır,destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin iğvasınasancaklarını elden yere düşürürlerve düşmanı meydanda koyupkaçarlar evlerineve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürlerve yeşil bir ağaç gibi gülenve merasimsiz ağlayanve ana avrat…

Şehitler * Nazım Hikmet

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,mezardan çıkmanın vaktidir!Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,Sakaryada, İnönünde, AfyondakilerDumlupınardakiler de elbetve de Aydında, Antepte vurulup düşenler,siz toprak altında ulu köklerimizsinizyatarsınız al kanlar içinde.Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,siz toprak altında derin uykudaykendüşmanı çağırdılar,satıldık, uyanın!Biz toprak üstünde derin uykulardayız,kalkıp uyandırın bizi!Uyandırın bizi!Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,mezardan çıkmanın…

Tahirle Zühre Meselesi * Nazım Hikmet

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak dahattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,bütün iş Tahirle Zühre olabilmekteyani yürekte. Meselâ bir barikatta dövüşerekmeselâ kuzey kutbunu keşfe giderkenmeselâ denerken damarlarında bir serumuölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak dahattâ sevda yüzünden ölmek…

Türkiye İşçi Sınıfına Selam! * Nazım Hikmet

Türkiye işçi sınıfına selâm!Selâm yaratana!Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!Bütün yemişler dallarınızdadır.Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,haklı günler, büyük günler,gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selâm!Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,toprağa, kitaba, işe hasretimizi,hasretimizi, ayyıldızı esir bayrağımıza. Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!Paranın padişahlığını,karanlığını yobazınve…

Kadınlarımızın Yüzleri * Nazım Hikmet

Meryem ana Tanrıyı doğurmadıMeryem ana Tanrının anası değilMeryem ana analardan bir anaMeryem ana bir oğlan doğurduÂdemoğullarından bir oğlanMeryem ana bundan ötürü güzel bütün suretlerindeMeryem ananın oğlu bundan ötürü kendi oğlumuz gibiyakın bize Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdıracılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kankarasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü. Ve…

Niyazalant Sömürgesi * Nazım Hikmet

Afrika, Niyazalant sömürgesi.Saat sabahın dördü.Dipçikler kapıları dövdüve işte fotoğraf :Zenci kardeşlerim bir don bir gömlekve ayakları çıplakve pembe avuçlu elleri kıvırcık başlarının üzerindedizilmişler duvar diplerinde. Tıpkı bizim gibi,bizim de dipçikle dövüldü kapılarımız,bizim de ellerimiz havada, ayaklarımız çıplak,ama bizde de bize bağlıduvar diplerinde esir kalıp kalmamak….

Hürriyet Kavgası * Nazım Hikmet

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,dalga dalga aydınlık oldular,yürüdüler karanlığın üstüne.Meydanları zaptettiler yine. Beyazıt'ta şehit düşensilkinip kalktı kabrinden,ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasınıyıktı Şahmeran'ın mağarasını. Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.Safları sıklaştırın çocuklar,bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır….

Otobiyografi * Nazım Hikmet

1902'de doğdumdoğduğum şehre dönmedim bir dahageriye dönmeyi sevmemüç yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettimon dokuzumda Moskova'da komünist Üniversite öğrenciliğikırk dokuzumda yine Moskova'da Tseka-Parti konukluğuve on dördümden beri şairlik ederim kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilirben ayrılıklarınkimi insan ezbere sayar yıldızların adınıben hasretlerin hapislerde de…

Yanardağ * Nazım Hikmet

Kesildi yanardağın şahdamarı!Kara toprak altındaki ağlamaları:fışkırıyor haykıran kanrüzgârı şeklinde! İsyanı dinleyiniz yanardağın ağzından! Boğazından:güneşleri kırmızı balonlar gibi fırlatıyor dumanlara!Bir alev su halini vermiş ummanlara:yanardağın yanan gönül kızıllığı! … Varsın otursun isteyenler dört duvardan evinde!Kartal kayalardan seyredelim bizkanayan gönülleringöke vuran rengini! Etimizi saran yünü parçalayarak çırılçıplakYıkanalım…

Yangın * Nazım Hikmet

Gece siyah yol siyahev beyaz bembeyazfener sarı !Siyah beyaz sarı ! Yolda gezen geceninkör gözlerinde kara gözlükleri var…Geniş kanatları kar martılaroturmuşlar evin damına.Beyaz ev benziyor bir şimal akşamına !…Fenerin dört camınadört hastanın dayanmış alınları !Fener sarı.Ev beyazGece siyah.A… h ! Siyah gecebeyaz kar…Rüzgâr… Rüzgâr !Camlar…

Yapıyla Yapıcılar * Nazım Hikmet

Yapıcılar türkü söylüyoryapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreğibayram yeri gibi cıvıl cıvılama yapı yeri bayram yeri değil.Yapı yeri toz toprakçamur kar.Yapı yerinde ayağın burkulurellerin kanar.Yapı yerinde ne çay her zaman şekerliher zaman sıcakne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşakne…

Yarıda Kalan Bir Bahar Yazısı * Nazım Hikmet

Vurdu kalın parmaklaryazı makinamın dişlerine.Kâğıtta her harfi majiskülle dizilmişüç kelime var ;BAHARBAHARBAHAR…Ve ben şair musahhihve ben hergüniki liraya2.000 kötü satır okumayamecbur olan adamve bennedenbahar geldi de hâlâmuşambası kopukkara bir koltukgibi oturmaktayım?Kasketini kendi kendine giydi kafamfırladım matbaadansokaktayım .Yüzümde mürettiphaneninkurşunlu kiricebimde 75 kuruşum var.HAVADA BAHAR… Berberlerde pudralanıyorBabıâli…

Yatar Bursa Kalesinde * Nazım Hikmet

Sevdalınız komünisttiron yıldan beri hapistiryatar Bursa kalesinde. Hapis ammâ zincirini kırmış yataren âlâ mertebeye ermiş yataryatar Bursa kalesinde. Memleket toprağındadır köküBedreddin gibi taşır yüküyatar Bursa kalesinde. Yüreği delinip batmadanşarkısı tükenip bitmedencennetini kaybetmedenyatar Bursa kalesinde.

Yaşım Altmış * Nazım Hikmet

Yaşım altmışon dokuzumdan beri bir düş görürümyağmur çamur yaz kışuykuda uyanıktakılmış düşümün peşine yürürüm.Neleri alıp götürmedi benden ayrılık;kilometrelerle umut tonlarla kedertaradığım saçlar sıktığım eller.Bir düşümle ayrılmadık.Avrupa'yı Asya'yı Afrika'yı düşümle dolaştımbir Amerikanlar vize vermedilerdenizlerden dağlardan çöllerden çok adamları sevdimadamlara şaştım.Mapusanelerde ışığıydı hürriyetiminekmeğimin katığıydı sürgündeher biten akşamdaydı…